SondeTracker

   Baza danych radiosond meteorologicznych   


Planowane podjęcia!

Pobieram dane. Proszę czekać...

Właśnie leci!

Pobieram dane. Proszę czekać...Mapa na żywo:

APRS.FI     WbudowanaPredykcja statyczna:

Bieżąca     Tygodniowa

Radiosondy z ostatnich 48 godzin

Wybierz radiosondę:
Zmiany statusu z ostatnich 48 godzin:


Loading data. Please wait...

Archiwum radiosond

Wprowadź numer radiosondy:


  lub

  Wybierz miejsce startu:  Lista wszystkich radiosond do pobrania:

  Plik CSV     Plik KML

  Generator map

  Wygeneruj mapę w zależności od:

  Wysokości     Daty     Lokalizacji     Statusu


  Wprowadź maksymalną wysokość [m]:

  Statystyki sieci

  Loading data. Please wait...