SondeTracker

Baza danych radiosond meteorologicznych


Operacje
Mapa podłączonych odbiorników

Zasięg odbiorników w wersji eksperymentalnej! Podane wartości mogą odbiegać od rzeczywistości

Statystyki odbiorników - śledzone sondy [TOP 15]
Odbiorniki - śledzone sondy

Wygenerowano: 2017-09-20 03:38:17z

Zasięg odbiorników (ostatnie 7 dni)
Odbiornik DX (H < 40 km) DX (H < 20 km) DX (H < 10 km) DX (H < 5 km) DX (H < 1 km)
DAVRU1-11 271.35 km
M4110256
162.35 km
M4130478
122.17 km
M3913559
73.56 km
M3913821
45.57 km
M3943733
OE1W-11 177.85 km
N2020012
177.85 km
N2020012
74.91 km
N1850044
74.91 km
N1850044
0.00 km
OE3GOD-11 0.00 km
0.00 km
0.00 km
0.00 km
0.00 km
OE3GOD-13 0.00 km
0.00 km
0.00 km
0.00 km
0.00 km
OE3MUC-11 0.00 km
0.00 km
0.00 km
0.00 km
0.00 km
OE3OSB-11 486.27 km
N3450408
286.99 km
N3250158
286.99 km
N3250158
185.88 km
N2020031
45.96 km
N1850050
OE3OSB-12 379.83 km
DFM6015
379.83 km
DFM6015
286.48 km
N3250158
209.54 km
M0834448
46.26 km
N1850050
OE3OSB-13 318.36 km
N2913174
305.81 km
M4623138
280.80 km
M3313093
190.90 km
M4333829
0.00 km
OE3OSB-14 0.00 km
0.00 km
0.00 km
0.00 km
0.00 km
OE4ENU-11 337.28 km
K4250382
269.61 km
M1344054
140.73 km
N2010144
140.73 km
N2010144
102.69 km
N1133552
OE5DRO-11 0.00 km
0.00 km
0.00 km
0.00 km
0.00 km
OE5DRO-12 0.00 km
0.00 km
0.00 km
0.00 km
0.00 km
OE5DXL-11 635.19 km
DFM6015
484.72 km
N0110230
347.97 km
N1940402
242.59 km
M1343618
62.40 km
M2633374
OK2IT-13 607.76 km
N0550101
504.77 km
DFM6008
417.19 km
DFM6157
307.74 km
N0220364
134.08 km
N1850035
OK2IT-14 0.00 km
0.00 km
0.00 km
0.00 km
0.00 km
OK2IT-15 403.08 km
N1320668
403.08 km
N1320668
293.60 km
N3420464
293.60 km
N3420464
113.75 km
N2020027
OK2IT-6 488.88 km
DFM6092
344.40 km
N0220292
190.96 km
N2010144
0.00 km
0.00 km
RASPI2 0.00 km
0.00 km
0.00 km
0.00 km
0.00 km
RASTR1 0.00 km
0.00 km
0.00 km
0.00 km
0.00 km
RASTR2 0.00 km
0.00 km
0.00 km
0.00 km
0.00 km
RASTR4 0.00 km
0.00 km
0.00 km
0.00 km
0.00 km
RASTR8 0.00 km
0.00 km
0.00 km
0.00 km
0.00 km
SP1N-11 680.04 km
M4823195
572.82 km
N1250405
405.59 km
M1743667
289.91 km
N0820279
147.71 km
N1320724
SP1RKB-11 242.31 km
N0720528
242.31 km
N0720528
208.65 km
N0610553
131.13 km
N0840422
61.77 km
N0710017
SP1WSX-11 0.00 km
0.00 km
0.00 km
0.00 km
0.00 km
SP1X-11 538.38 km
M1643789
443.55 km
N0110205
291.48 km
N2613441
218.73 km
N0550101
93.02 km
N0730074
SP2PUT-11 560.97 km
N1850035
464.65 km
N1850041
332.71 km
M2823235
257.17 km
N0820286
102.82 km
N1250501
SP2ST-11 0.00 km
0.00 km
0.00 km
0.00 km
0.00 km
SP3TUT-11 228.37 km
M3021209
228.37 km
M3021209
215.36 km
N1320725
164.41 km
N1320667
0.00 km
SP3VSS-14 0.00 km
0.00 km
0.00 km
0.00 km
0.00 km
SP3WXH-11 273.85 km
N0840423
218.63 km
N0610554
197.27 km
N0830023
116.04 km
N1320667
43.17 km
N1320797
SP5NAF-11 0.01 km
L4150013
0.01 km
L4150013
0.01 km
L4150013
0.01 km
L4150013
0.01 km
L4150013
SP5QWE-11 54.35 km
N0810458
54.35 km
N0810458
54.35 km
N0810458
31.38 km
N0940263
0.00 km
SP5QWK-11 0.00 km
0.00 km
0.00 km
0.00 km
0.00 km
SP5QWK-12 0.00 km
0.00 km
0.00 km
0.00 km
0.00 km
SP5RZP-11 0.00 km
0.00 km
0.00 km
0.00 km
0.00 km
SP6KZ-12 138.90 km
N1140058
138.90 km
N1140058
125.83 km
N1140056
0.00 km
0.00 km
SP6SK-11 0.00 km
0.00 km
0.00 km
0.00 km
0.00 km
SP6VWH-11 451.95 km
N0220307
187.56 km
N0750055
162.25 km
N0830029
162.25 km
N0830029
57.34 km
N1140058
SP6VWX-14 482.38 km
N0220307
391.11 km
N0220355
258.74 km
N0750055
187.47 km
M0834427
73.28 km
N1140058
SP7PDL-11 500.57 km
N1850035
463.75 km
N1850050
317.17 km
N1320731
242.42 km
N0810458
0.00 km
SP7RB-11 413.61 km
N1850050
379.53 km
N1940402
250.69 km
M0743150
154.05 km
N1110407
0.00 km
SP8XXT-11 503.53 km
N1320268
405.95 km
N1110345
324.62 km
N0830014
193.15 km
N1340124
73.29 km
N0940163
SP9SKP-14 579.60 km
N0720528
377.98 km
M1343627
292.51 km
N3350250
143.02 km
N0830014
99.53 km
N2020032
SP9UOB-14 0.00 km
0.00 km
0.00 km
0.00 km
0.00 km
SQ1FYB-10 586.02 km
N1850044
293.16 km
N0820224
175.53 km
DFM6025
126.67 km
DFM6046
17.41 km
N1320668
SQ1FYB-11 358.59 km
M3953378
355.35 km
N0110207
170.65 km
N0730379
141.85 km
DFM6098
94.62 km
N1320725
SQ1FYB-12 0.00 km
0.00 km
0.00 km
0.00 km
0.00 km
SQ1FYB-13 0.00 km
0.00 km
0.00 km
0.00 km
0.00 km
SQ1FYB-14 123.65 km
M3021209
123.65 km
M3021209
123.65 km
M3021209
123.65 km
M3021209
101.43 km
N3450408
SQ1FYB-15 561.22 km
N1850043
483.16 km
DFM6244
275.43 km
N0110208
200.73 km
N0730067
110.13 km
M2920053
SQ2DK-11 0.00 km
0.00 km
0.00 km
0.00 km
0.00 km
SQ2DK-3 394.25 km
N1140057
150.47 km
N0940209
150.47 km
N0940209
150.47 km
N0940209
132.24 km
N0840423
SQ2MTG-11 0.00 km
0.00 km
0.00 km
0.00 km
0.00 km
SQ2ODE-11 0.00 km
0.00 km
0.00 km
0.00 km
0.00 km
SQ2SA-11 0.00 km
0.00 km
0.00 km
0.00 km
0.00 km
SQ3AUA-11 278.61 km
N0550101
278.61 km
N0550101
250.73 km
N0720415
185.77 km
N0730074
52.98 km
N3350252
SQ3DVQ-14 0.00 km
0.00 km
0.00 km
0.00 km
0.00 km
SQ3PMN-11 308.47 km
N3240269
233.93 km
N0730379
226.68 km
N0730377
186.70 km
N0730074
55.06 km
M3020934
SQ4O-11 441.94 km
N1110345
441.94 km
N1110345
331.73 km
N0830029
138.42 km
N0940194
87.29 km
N0810449
SQ5NWI-14 288.50 km
N1140057
188.50 km
N0810458
188.50 km
N0810458
173.48 km
N0940193
74.11 km
N0810457
SQ5OUZ-11 390.26 km
N0110230
390.26 km
N0110230
359.82 km
N1340122
241.89 km
N0810458
9.34 km
N0750055
SQ5OUZ-14 1.38 km
N0750055
1.38 km
N0750055
1.38 km
N0750055
1.38 km
N0750055
1.38 km
N0750055
SQ6EMJ-11 0.00 km
0.00 km
0.00 km
0.00 km
0.00 km
SQ6KXY-11 0.00 km
0.00 km
0.00 km
0.00 km
0.00 km
SQ6NTI-12 0.00 km
0.00 km
0.00 km
0.00 km
0.00 km
SQ6OMN-14 665.70 km
DF6417DC
486.86 km
N0220306
362.94 km
N1850044
280.29 km
M0823277
103.49 km
N1140058
SQ6QV-11 0.00 km
0.00 km
0.00 km
0.00 km
0.00 km
SQ7ACP-10 78.84 km
N0750055
78.84 km
N0750055
78.84 km
N0750055
78.84 km
N0750055
78.84 km
N0750055
SQ7ACP-11 264.89 km
N0810458
264.89 km
N0810458
264.89 km
N0810458
163.01 km
N0940198
0.00 km
SQ7AYZ-11 443.11 km
N0220307
443.11 km
N0220307
357.13 km
N1320703
307.52 km
N1320735
119.27 km
N1140058
SQ7BR-11 0.00 km
0.00 km
0.00 km
0.00 km
0.00 km
SQ7BR-12 284.34 km
N0810458
284.34 km
N0810458
284.34 km
N0810458
0.00 km
0.00 km
SQ7KHZ-11 370.43 km
N0220306
370.43 km
N0220306
278.21 km
N0220355
202.39 km
N1140057
103.85 km
N0820224
SQ7KHZ-12 0.00 km
0.00 km
0.00 km
0.00 km
0.00 km
SQ9SIM-14 0.00 km
0.00 km
0.00 km
0.00 km
0.00 km
SQ9WTF-11 0.00 km
0.00 km
0.00 km
0.00 km
0.00 km
SQ9WTF-14 0.00 km
0.00 km
0.00 km
0.00 km
0.00 km
Generator map

Wybierz stację oraz filtr wyświetlania:

Wszystkie radiosondy     Zakres dat     Wysokość radiosondy


Stacja: